Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổng kết hoạt động năm 2019
Ngày: 13.01.2020
Chiều 10-01, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, dự kiến chương trình công tác năm 2020 của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Năm 2019, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tính năng động, sáng tạo của từng ĐBQH, nhất là việc tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại các buổi thảo luận tổ, hội trường, từ đó góp phần hoàn thành tốt công tác giám sát, xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp được ĐBQH chú trọng, lựa chọn những nội dung thật sự bức xúc của vùng và địa phương. Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang được tăng cường, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu các chuyên đề gắn với nội dung kỳ họp, những vấn đề bức xúc của cử tri. Đoàn tiến hành 6 cuộc giám sát, qua đó kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các ngành chức năng sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật có liên quan đến các vấn đề giám sát, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, công tác phòng cháy, chữa cháy...

Công tác tiếp xúc cử tri được Đoàn tổ chức với nhiều hình thức đa dạng như theo nơi ứng cử, theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng. Đoàn tổ chức tiếp xúc cử tri được 48 cuộc với hơn 4.640 cử tri tham dự. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các ĐBQH ghi nhận được 109 ý kiến, kiến nghị. Qua đó, Đoàn tổng hợp ý kiến chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trưng ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương theo quy định. Các ý kiến, kiến nghị được các cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Nhìn chung, qua tiếp xúc cử tri góp phần giải quyết nhiều bức xúc của cử tri và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được Đoàn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Trong năm, Đoàn tiếp dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh theo hình thức tiếp chung được 11 cuộc với 67 lượt công dân, 64 vụ việc. Tiếp nhận 127 đơn qua đường bưu điện, qua đó hướng dẫn 44 đơn, trả lời 38 đơn, chuyển 11 đơn, lưu 34 đơn.

Qua thảo luận có 4 ý kiến phát biểu xoay quanh vấn đế như: Làm thế nào để phát huy vai trò của bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đoàn để đạt hiệu quả tốt nhất; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành kịp thời Luật, Nghị định, các chính sách kịp thời;…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định năm 2019, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Đoàn ĐBQH, từng ĐBQH có nhiều cố gắng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là thực hiện công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo... Năm 2020, Đoàn tiếp tục tham gia tốt hơn công tác xây dựng pháp luật, trong đó chú trọng tiếp tục đổi mới phương pháp lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng pháp luật để giúp đại biểu tham gia phát biểu chất lượng, hiệu quả hơn. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của ĐBQH, làm tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri. Trong đó, công tác tiếp xúc cử tri phải chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thu hút sự tham gia đông đảo của bà con cử tri với nhiều thành phần khác nhau và khắc phục những hạn chế trong thời gian qua...

 

Hồng Thẳm
Số lần đọc:600