Đoàn ĐBQH làm việc với Sở Y tế và Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày: 05.09.2019
Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em vừa có buổi làm việc với 02 ngành: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi làm việc Sở Y tế cho biết, từ năm 2015 đến nay Trung tâm giám định pháp y, Trung tâm y tế các huyện đã giám định gần 330 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, xâm hại sức khỏe. Đây chỉ là phần nổi được các cơ quan chức năng đưa người bị hại đi giám định, còn rất nhiều vụ việc không đươc phát hiện hoặc khi phát hiện gia đình hai bên tự thương lượng hoặc gia đình bị hại, sơ tai tiếng nên âm thầm chịu đựng và bỏ qua. Một thực tế đáng lưu ý nữa là tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em ít được cộng đồng chủ động tố giác, trình báo với các cơ quan chức năng, nhiều vụ việc để kéo dài nhiều năm, khi tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em ở mức báo động mới được các phương tiện thông tin tố giác… Trong khi đó, tỉnh cũng chưa tổ chức được các cơ sở để khám, chẩn đoán và phục hồi tâm lý cho những trẻ bị xâm hại; thiếu bác sĩ chuyên khoa nhi, chuyên khoa tâm thần, thiếu trang thiết bị để giám địnhcác dấu vết sinh học, giám định gen.

Còn theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, Sở đã có nhiều biện pháp hình thức trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, do có khá nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình có liên quan đến công tác trẻ em; nhiều nội dung trung lắp, đơn vị cơ sở khó tổ chức thực hiện hiệu quả. Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục tại địa phương chưa được tăng cường; thiếu nguồn lực, bố trí cán bọ chuyên môn không ổn định... Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra chuyên ngành về công tác, chăm sóc trẻ em và việc thực hiện luật trẻ em; nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành về bảo vệ chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cơ sở.

          Đoàn giám sát ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của 02 đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo qua giám sát tại các sở, ngành có liên quan, để đề xuất kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo tăng cường công tác phối hợp; tổ chức thực hiện các phong trào để nâng lên sự hiểu biết pháp luật của cộng đồng trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:230