Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang giám sát Ban Dân tộc tỉnh
Ngày: 16.04.2019
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiên chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 12/4, Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Bé làm Trưởng đoàn giám sát có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc, toàn tỉnh có hơn 66 ngàn hộ dân tộc thiểu số, chiếm 13% dân số toàn tỉnh, trong đó dân tộc Khmer chiếm đa số. Những năm qua, Kiên Giang đã tập trung đầu tư và thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, chính vì thế nhiều hộ đồng bào dân tộc đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Đời sống các hộ này được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm hơn 9 ngàn hộ.

Từ năm 2012 đến năm 2018, có 12 xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 và 29/70 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ban dân tộc tỉnh cho rằng, nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững hiện nay do trung ương phân bổ hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu, định mức hỗ trợ thấp, trong khi đó nguồn vốn huy động của địa phương còn hạn chế. Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị Chính phủ nâng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 từ 01 tỷ đồng lên 03 tỷ đồng/xã/năm và từ 200 triệu đồng lên 01 tỷ đồng/ấp/năm.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần tham mưu UBND tỉnh để có thêm chính sách riêng cho đồng báo dân tộc, nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao hiểu biết để bảo tồn bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, khơi dậy ý thức tự lực tự cường của người dân trong công tác giảm nghèo. Đối với các kiến nghị, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị Chính phủ xem xét./.

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:265