Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang: Sôi nổi hoạt động một nhiệm kỳ
Ngày: 04.01.2017
Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền đất nước, đặt cho Quốc hội khóa XIII những nhiệm vụ cấp bách là phải thể chế quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong điều kiện quốc tế có nhiều thay đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là một trong những nước thành viên.

Hòa cùng hoạt động chung của Quốc hội, nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, và sự đổi mới về chất lượng hoạt động.

 

Các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia nhiều ý kiến thiết thực, đóng góp ở tổ với 295 lượt, tại hội trường với 75 lượt trên nhiều lĩnh vực như lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở diễn đàn các kỳ họp của Quốc hội.

 

Hoạt động lập pháp có nhiều tiến bộ, đã tham gia tích cực vào việc hoàn thiện và thông qua 92 dự án Bộ luật, luật, trong đó có Hiến pháp năm 2013 - một đạo luật gốc, là bản Hiến pháp thứ 5 của đất nước ta trong quá trình hình thành và phát triển.

 

Hoạt động giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đã tiến hành 15 cuộc trên nhiều lĩnh vực từ những bức xúc của cử tri địa phương, vùng, theo các chuyên đề giám sát tại các kỳ họp, đã góp ý thật sát thực, thuyết phục trước Quốc hội, Chính phủ được ghi nhận và đánh giá cao.

 

Tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh từ vốn trái phiếu Chính phủ, quyết định điều chỉnh quy hoạch, vốn, thống nhất triển khai đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành ở Đồng Nai để đón đầu hội nhập quốc tế...

 

Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, trong năm đã tổ chức 285 cuộc với 23.307 lượt cử tri tham dự; các kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

 

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đã tiếp 32 cuộc với 97 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tiếp công dân tại huyện Gò Quao 01 cuộc 5 công dân... làm cho hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng đi vào thực chất, các ý kiến đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh nhà được dư luận đồng tình, xã hội quan tâm và Quốc hội đánh giá cao.

 

Ngoài ra, các đại biểu trong Đoàn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh nhà như vận động các đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ nhà cho người nghèo, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hỗ trợ khác trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Hoạt động này đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

Những kết quả đạt được có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là có sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong công tác sinh hoạt tư tưởng, quán triệt tinh thần trách nhiệm của ĐBQH trong thực hiện nhiệm vụ của người đại diện cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

 

Từng ĐBQH trong Đoàn đã ý thực được trách nhiệm của người đại diện cho dân, người thực thi quyền lực cao nhất của Nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan có liên quan, các cộng tác viên và các người có chuyên môn sâu trong công tác hỗ trợ các hoạt động của Đoàn ĐBQH.

 

Đoàn ĐBQH đã thực hiện tốt chế độ làm việc tập thể và phát huy trách nhiệm cá nhân từng ĐBQH trong Đoàn ĐBQH, các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH đã đoàn kết, hăng hái trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy được trí tuệ tập thể, năng lực của từng ĐBQH. Lãnh đạo Văn phòng và đội ngũ chuyên viên tham mưu, phục vụ tích cực các hoạt động của Đoàn ĐBQH, từ đó chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên.

 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn còn một số hạn chế như, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Đoàn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; vị trí địa vị pháp lý của Đoàn chưa được xác định cụ thể, rõ ràng. 

 

Công tác tham gia xây dựng pháp luật còn bị động do các dự án luật gửi chậm nên việc lấy ý kiến đóng góp chưa sâu rộng; hiệu quả các kiến nghị sau giám sát đôi lúc còn triển khai chậm; công tác theo dõi, nhắc nhở trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Đoàn chuyển đến hiệu quả chưa cao.

 

Công tác thông tin, báo cáo theo quy định của quy chế phối hợp có lúc, có việc thực hiện chưa nghiêm; một số sở, ngành cử cán bộ tham dự TXCT phần lớn chưa đúng, chưa đủ thẩm quyền nên có những ý kiến cử tri đặt ra trả lời còn lúng túng; một số nội dung trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

 

Nguyên nhân hạn chế là do nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH nhiều, nhưng các ĐBQH tại địa phương đa số hoạt động kiêm nhiệm, áp lực công việc tập trung ở 01 Phó trưởng Đoàn hoạt động chuyên trách nên có lúc, có việc kiểm tra, giám sát chưa sâu, sát.

 

Ngoài việc tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, tham gia với các cơ quan của Quốc hội còn phải tham gia nhiều hoạt động khác ở địa phương nên ảnh hưởng ít, nhiều đến chất lượng một số mặt hoạt động.

 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội hiện hành còn thiếu một cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH (cung cấp thông tin, cơ quan chế tài), thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa 4 cơ quan (Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh) có lúc chưa chặt.

 

Với những kết quả đạt được để lại dấu ấn sâu sắc như số lượng văn bản luật rất lớn đã được thông qua, trong đó có bản Hiến pháp 2013 khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đổi mới hòa nhập và phát triển.

 

Quyết định điều chỉnh chính sách vĩ mô để bảo đảm tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội...Tuy nhiên, điểm lại vẫn còn một số hạn chế có khách quan, có chủ quan, nên thiết nghĩ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV cần kế thừa, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Thứ nhất, cần nắm vững và quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối trong các nghị quyết của Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, nghị quyết của Tỉnh ủy, nhất là những định hướng đổi mới đối với hoạt động của Quốc hội, cụ thể hóa trong quy chế của Đoàn tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hoạt động của ĐBQH, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định.

 

Thứ hai, luôn gần gũi, lắng nghe, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân nơi ĐBQH ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú giúp ĐBQH nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của nhân dân, phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các ngành chức năng. Từ đó, nâng cao được uy tín, vai trò của Đoàn ĐBQH, thu hút sự quan tâm ủng hộ đóng góp ý kiến của cử tri với Đoàn.

 

Thứ ba, đảm bảo tính chủ động trong triển khai công tác hoạt động của Đoàn ĐBQH. Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH có kế hoạch và triển khai sớm các hoạt động của Đoàn ĐBQH, kết hợp hài hòa giữa vai trò tập thể của Đoàn ĐBQH và vai trò cá nhân của từng đại biểu, có sự chỉ đạo sát sao của Trưởng Đoàn ĐBQH và sự cố gắng, nỗ lực của văn phòng giúp việc, coi đây là yếu tố quyết định thành công của việc thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH.

 

Thứ tư, Đoàn ĐBQH cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh trên các mặt công tác của Đoàn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

 

Thứ năm, thường xuyên phân công từng ĐBQH của Đoàn  theo dõi từng mảng hoạt động của Đoàn  ĐBQH  trong điều kiện đại biểu chuyên trách ít, sẽ phát huy tốt vai trò, trí tuệ, trách nhiệm của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và từng ĐBQH. Cần phát huy năng lực các thế hệ công chức trong tham mưu, giúp việc tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Và cuối cùng, cần tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên có chuyên môn sâu trong quá trình hoạt động nhằm phát huy năng lực, trí tuệ giúp cho việc phân tích chính sách, các dự án luật được khách quan, chính xác, toàn diện.

Thanh Anh
Số lần đọc:461