Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp dự án luật quản lý thuế (sửa đổi)
Ngày: 10.05.2019

Sáng nay, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Ông Nguyễn Hoàng Thăng – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã đến dự.

Đa số các ý kiến đều thống nhất với báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và cấu trúc của dự thảo. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng: Về hình thức nộp thuế (Điều 56) cần mở rộng hình thức nộp thuế theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế, bởi thực tế người nộp thuế thông qua hình thức điện tử, vừa phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, vừa đóng thêm một khoản tiền phí qua ngân hàng.

Về quyền của người nộp thuế (Điều 16) quy định khá nhiều quyền, nhưng quyền của người nộp thuế được biết thì không quy định, đề nghị xem xét công khai. Về nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của Ngân hàng thương mại trong việc quản lý thuế (Điều 27) cần làm rõ các nội dung tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5, để khi ban hành có tính khả thi.

Về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (Chương VII) đề nghị bổ sung quy định hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp các nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài) chuyển nhượng cổ phần, vốn góp hoặc nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước. Vì hiện nay, các nhà đầu tư chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trở nên phổ biến và có nhiều nhà đầu tư nước ngoài phát sinh nhu cầu chuyển vốn đầu tư về nước và việc này đã xuất hiện với tầng xuất ngày càng nhiều. Nên rất cần quy định việc này trong luật để thống nhất triển khai thực hiện.

Đề nghị bỏ khoản 3, Điều 130, vì theo quy định tại khoản 2 điều này, mỗi khi trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế, thì Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, Tổ chức tín dụng khác đã gửi thông báo bằng văn bản cho người ra quyết định cưỡng chế, nên không cần phải quy định thêm khoản 3 điều này nữa.

Cùng với đó, một số nội dung quy định chưa đồng bộ giữa các điều trong dự thảo như cụm từ “khai thuế tạm tính” khoản 2, Điều 46 quy định khai thuế tạm tín được gia hạn 30 ngày, nhưng theo quy định thời gian nộp hồ sơ khai thuế (Điều 44) lại không đề cập. Vì vậy, dự thảo cần quy định thống nhất, có hình thức khai thuế tạm tính hay không, nếu có thì quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế./.

 

Thủy Tiên
Số lần đọc:341