Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày: 03.09.2019
Sáng nay, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu có ý kiến cho rằng, qua 3 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đã có chuyển biến tích cực, nhiều văn bản được ban hành kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều tồn tại, hạn chế, quá trình ban hành chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Vì vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này.

Đóng góp vào một số điều của dự thảo như việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, có ý kiến cho rằng nên giữ quy trình lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh như hiện nay, đồng thời có sự thay đổi quy định về hồ sơ của đề nghị xây dựng văn bản. Ý kiến khác cũng đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi quy trình xây dựng luật theo hướng tạo sự chủ động hơn cho các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm đủ thời gian cho việc nghiên cứu, thẩm tra đối với dự án luật.

Đối với vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án luật trước khi trình Quốc hội, có ý kiến thống nhất với báo cáo của Ủy ban pháp luật, nên nghiên cứu sửa đổi theo hướng chủ động hơn về thời gian, cho ý kiến đối với từng dự án. Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị nên mở rộng quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho huyện, xã, nhưng phạm quy, đối tượng cần quy định rõ; nên rút gọn quy trình, xây dựng ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; đối với các văn bản bãi bỏ cần có quy trình riêng; cần kéo dài thời gian xây dựng văn bản để đảm bảo chất lượng, hơn là  quy định quá nhiều văn bản mà tính khả thi không cao.

Thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới./.

 

                                                                              

 

 

Hải Đăng
Số lần đọc:59