Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Ngày: 05.09.2019
Chiều ngày 30/8, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị dự thảo Luật nên chỉnh lý khái niệm “công chức” (CC) bao hàm cả đối tượng là CC cấp xã để không có sự phân biệt giữa CC từ cấp huyện trở lên với CC cấp xã. Mặc khác, dự thảo cần làm rõ khái niệm “cán bộ”, “công chức” và việc chuyển đổi giữa nhóm đối tượng này để thống nhất việc quy định những người lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức.

Về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ (Điều 6 của Luật Cán bộ, công chức), có ý kiến cho rằng trong thực tế, tỉnh đã ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực nhưng kết quả chưa được như mong muốn; nhiều người đã được thu hút, được đào tạo, bồi dưỡng, kể cả đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung trong dự thảo Luật một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế, chính sách bảo đảm quy trình thủ tục tụyển dụng người có năng lực, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ vào làm việc khu vực công một cách đơn giản; quy định chính sách bảo đảm điều kiện làm việc để phát huy tài năng; cơ hội phát triển cho người có tài năng.

Có ý kiến đề nghị việc tuyển dụng CC (Điều 37 của Luật Cán bộ, công chức) nên thực hiện theo hướng đơn giản trong thi cử, tập trung nhiều trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực hành công việc ở vị trí cần tuyển dụng. Không nhất thiết phải thi môn ngoại ngữ, tin học, ngoại trừ các ngành đặc thù phải sử dụng trực tiếp kiến thức ngoại ngữ, tin học. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định việc chuyển từ CC sang viên chức và ngược lại theo hướng đơn giản hơn để CC, viên chức được điều động phấn khởi nhận nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, cơ quan quản lý công chức có thể tiếp nhận vào làm CC mà không phải qua thi tuyển hoặc sát hạch đối với một số trường hợp như viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, CC cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu… Vì các đối tượng này đã được tuyển dụng qua thi tuyển. Đối với thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, CC (Điều 80 của Luật Cán bộ, công chức), đề nghị cần phải được cân nhắc để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên.

Liên quan đến vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức, ý kiến cho rằng việc thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới (Điều 25), nên quy định tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn… Quy định như vậy, sẽ khắc phục được tâm lý “Viên chức suốt đời”, tạo thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn viên chức phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức liên tục phấn đấu nâng cao trình độ, có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, về thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức (Điều 53) cần có sự thống nhất với thời hiệu xử lý kỷ luật công chức và thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp và đây sẽ là cơ sở để Đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:289