Đổi tên thành luật Lâm nghiệp để phù hợp với phạm vi điều chỉnh
Ngày: 25.10.2017
Trước đó, trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 24.10, về luật Bảo vệ và phát triển rừng, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, có 12 đại biểu phát biểu ý kiến và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhìn chung, ý kiến các đại biểu cơ bản tán thành ý kiến trong báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát các điều khoản trong dự thảo luật cho thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo khoa học, chặt chẽ và logic, cụ thể như sau. Thứ nhất về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của luật, đa số đại biểu tán thành với tên gọi là Luật Lâm nghiệp vì từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, chế biến và thương mại lâm sản, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý hoạt động lâm ngiệp theo chuỗi giá trị.
 

Về giao rừng và cho thuê rừng các ý kiến đề nghị cần rà soát và nghiên cứu các quy định của Luất Đất đai hiện hành có liên quan đến lĩnh vực giao đất, cho thuê đất rừng để quy định cho phù hợp, cần rà soát để thống nhất với Luật Đa dạng sinh học. Có ý kiến đề nghị rà soát thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các đại biểu quan tâm thảo luận làm rõ một số vấn đề như phân loại rừng, quy hoạch rừng, chính sách phát triển rừng, chính sách ổn định đời sống cho người làm nghề rừng. Có ý kiến đề nghị khuyến khích hợp tác kinh tế quốc tế với các tổ chức cá nhân là người nước ngoài và là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Có ý kiến đề nghị không nên thành lập Quỹ bảo vệ rừng.

 

Về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, các điều kiện để đảm bảo cho chủ rừng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương các cấp của kiểm lâm cho hợp lý và cả xem xét những chức năng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến bảo vệ rừng.

 

Các ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ quốc hội nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:217