Đề nghị đưa giáo dục mầm non vào chương trình ưu tiên
Ngày: 15.06.2020
Trước đó, buổi chiều ngày 12/6/2020, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Qua thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu. Đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung góp ý kiến về phạm vi, đối tượng thụ hưởng, địa bàn của Chương trình mục tiêu quốc gia; về quan điểm, mục tiêu đầu tư; về nguyên tắc, cơ chế thực hiện; về chính sách huy động, tập trung nguồn lực đầu tư; về các dự án thành phần của Chương trình; về thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án thành phần; về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các dự án thành phần; về kinh phí đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn; về tính khả thi trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình…

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, ĐBQH tỉnh đồng tình với đánh giá của báo cáo thẩm tra, thể hiện được sự quan tâm của Đảng, nhà nước các chính sách cho đồng bào dân tộc; đại biểu đồng tình khi thực hiện mục tiêu lớn lao này nhưng nguồn lực hạn chế thì nên chọn lọc chính sách để bảo đảm tính khả thi. Đại biểu đề nghị đưa giáo dục mầm non cho đồng bào dân tộc vào chương trình ưu tiên của chương trình này, để nâng cao thể chất ban đầu nguồn nhân lực; song song đó, các địa phương cần có cơ chế, chính sách tuyển dụng giáo viên mầm non vùng đồng bào dân tộc để đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc xây dựng lò hỏa táng, vùng đồng bằng Sông Cửu Long chỉ có 7 cái là chưa thể đáp ứng được yêu cầu, đề nghị cần bổ sung thêm. Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và thẳng thắn chia sẻ những khó khăn với đồng bào, nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội đã tập trung vào những vấn đề cấp bách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội; đồng thời, khẳng định chính sách dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành và đồng bảo cả nước quan tâm. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là cần thiết.

Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung sau: đề nghị Chính phủ đầu tư trọng tâm, trọng điểm để giảm nghèo nhanh, bền vững nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, mức sống giữa miền xuôi, miền núi và giữa vùng thuận lợi, vùng khó khăn; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy truyền thống đoàn kết bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên giới; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị tiếp tục tổng kết, đánh giá nội dung, chương trình để tránh chồng chéo, bảo đảm đúng đối tượng; đồng thời đề nghị triển khai Chương trình mục tiêu phát triển làm 02 giai đoạn như Tờ trình của Chính phủ; cần quản lý hiệu quả kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác do Chính phủ huy động; chú trọng đến nhóm dân tộc đặc biệt khó khăn, đặc thù còn rất ít người; sớm hoàn thành bộ tiêu chí phân định các vùng phát triển của vùng dân tộc và miền núi để thực hiện tốt các dự án thành phần đã được Chính phủ trình Quốc hội; tăng cường trách nhiệm giám sát của Quốc hội và trách nhiệm của Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án….Các ý kiến của các ĐBQH được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:341