Giải quyết biên chế dôi dư trong việc sắp xếp bộ máy
Ngày: 08.11.2019
Gần cuối buổi sáng ngày 7.11.2019, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ. Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiêu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội chú tỉnh, ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang chất vấn:

Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Về vấn đề tinh giản biên chế, cử tri băn khoăn, lo lắng về tình trạng giản những người tinh. Với trách nhiệm của mình, xin Bộ trưởng cho biết giải pháp tối ưu nào để khi sắp xếp lại bộ máy, không loại bỏ những người giỏi, giữ lại những người kém đức kém tài?

Thứ hai, việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước chắc chắn sẽ tồn đọng rất nhiều lực lượng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi, dư. Điều này tạo nên tâm lý rất bất an. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp then chốt để chúng ta giải quyết tốt các chế độ chính sách cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi, dư nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy xin trân trọng cảm ơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân:

Để giải quyết vấn đề biên chế dôi dư trong việc sắp xếp này cũng như thực hiện Nghị định 34 trong việc sắp xếp lại đối với công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đây là một chính sách rất lớn. Trong Nghị quyết 580, Nghị quyết 32 của Chính phủ và Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị đã nói rất rõ về chế độ chính sách này. Tất nhiên, chúng tôi sẽ có thể chế và có hướng dẫn cụ thể.

Đối với công chức, chúng ta cố gắng duy trì trong vòng 5 năm để thực hiện tinh giản. Sau 5 năm, số lượng biên chế được sáp nhập lại y như ban đầu đối với từng loại đơn vị hành chính.

Đối với cán bộ, chúng ta cố gắng tổ chức những người đứng đầu thì sau khi tổ chức đại hội Hội đồng nhân dân là phải sắp xếp người đứng đầu, cấp phó thì chúng ta giảm dần và đến năm 2025 chúng ta sẽ giảm hết về số lượng cấp phó trở lại theo quy định.

Về chế độ, chính sách thì chúng ta thực hiện chính sách thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 113, Nghị định 108 của Chính phủ. Chúng ta thực hiện chính sách theo Nghị định 26 của Chính phủ về những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tái cử. Ngoài ra, còn thực hiện chính sách thôi việc. Chúng ta còn thực hiện vấn đề chuyển cán bộ từ xã này thừa, nhưng đối với những xã khác còn thiếu. Chúng ta thực hiện việc liên thông, tiếp nhận cán bộ, công chức của xã đủ tiêu chuẩn điều kiện lên làm công chức cấp huyện, hạn chế vấn đề thêm mới đối với công chức cấp huyện khi tuyển dụng mới.

Nội dung chất vấn thứ nhất của đại biểu Dao, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc sau khi Bộ trưởng trả lời 5 đại biểu chất vấn: đại biểu Châu Quỳnh Dao không phải là không đồng ý cho chủ trương tinh giản biên chế nhưng chỉ lo rằng giản người tinh (tức là người có tài) mà giữ lại người kém đức kém tài. Đề nghị Bộ trưởng nói thêm về việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế thì chính sách hỗ trợ giải quyết cho lao động dôi dư, phải quan tâm tới việc này. Phần trả lời sau Bộ trưởng vẫn chưa làm rõ ý đại biểu chất vấn.

Thanh Anh (lược ghi)
Số lần đọc:60