Giám sát giảm nghèo bền vững ở huyện biên giới Giang Thành
Ngày: 16.04.2019
Sáng ngày 08/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tôc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại huyện Gianh Thành, tỉnh Kiên Giang. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.

Giang Thành là huyện biên giới có điểm xuất phát thấp do chỉ mới được thành lập cách đây 10 năm, vì vậy điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê mới nhất, toàn huyện có hơn 6.200 người đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 20% dân số của huyện.

Giai đoạn 2012-2018, công tác giảm nghèo của địa phương có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định song vẫn còn một số hạn chế như: nhiều hộ nghèo trong đồng bào dân tộc chưa thực sự có ý thức phấn đấu vươn lên, còn tâm lý bằng lòng với cuộc sống hiện tại vì thế thực trạng tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn còn diễn ra nhiều.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo đạt hiệu quả chưa cao, chính vì thế nên người dân vẫn còn thói quen làm bấy nhiêu, tiêu bấy nhiêu, không có của cải tích lũy. Ngoài ra, nhiều hộ dân có tâm lý an phận, không muốn đi làm xa nhà khiến nhiều hộ dù có lao động, thậm chí là lao động có sức khỏe tốt vẫn không có việc làm.

Tại buổi giám sát, huyện Giang Thành kiến nghị với các cơ quan ở trung ương cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực mới thoát khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, cụ thể là tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế thêm 3 đến 5 năm cũng như gia hạn vốn ưu đãi.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ ghi nhận những khó khăn cũng như các kiến nghị của địa phương. Đoàn sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương xem xét trong thời gian tới./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:283