Giám sát giảm nghèo bền vững tai huyện Giồng Riềng
Ngày: 17.04.2019
Chiều ngày 16/4, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại huyện Giồng Riềng. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, tính đến cuối năm 2018, toàn huyện Giồng Riềng chỉ còn 645 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, giảm hơn 600 hộ so với năm 2016.

 Theo báo cáo của UBND huyện Giồng Riềng, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cho vay ưu đãi đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo cũng như làm thay đổi nhận thức, giúp người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm, tạo thu nhập ổn định.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Giồng Riềng vẫn còn một số hạn chế như: việc chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình giảm nghèo ở một số xã, thị trấn còn thụ động, hiệu quả chưa cao; công tác bình xét, đăng ký thoát nghèo vẫn còn một số trường hợp khiếu nại trong nhân dân. Đặc biệt, công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn chưa thật sự bền vững và không ổn định, cuộc sống của các hộ nghèo vẫn còn rất thấp so với mặt bằng chung.

Về kiến nghị, huyện Giồng Riềng đề nghị trung ương hỗ trợ vốn duy tu, nâng cấp mở rộng các tuyến đường bê tông xi măng thuộc Chương trình 135 với số vốn hằng năm từ 500 triệu đồng trở lên.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, hạn chế của địa phương. Đoàn đề nghị huyện Giồng Riềng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sâu rộng để khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân trong công tác giảm nghèo. Đối với các kiến nghị, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị Chính phủ xem xét./.

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:311