Giám sát giảm nghèo bền vững tại huyện Hòn Đất
Ngày: 16.04.2019
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, chiều 08/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang do bà Nguyễn Thị Kim Bé làm Trưởng đoàn giám sát có buổi làm việc với UBND huyện Hòn Đất.

Theo báo cáo, giai đoạn 2012-2018, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòn Đất từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Các dịch vụ xã hội cơ bản như trường học, trạm y tế, nhà ở, công trình nước hợp vệ sinh, trạm truyền thanh xã được đảm bảo, cụ thể, huyện có 100% xã có đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã, tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 85,3%, tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,8% và 100% xã vùng dân tộc thiểu số có trạm y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả đạt được, quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòn Đất cũng còn một số khó khăn, hạn chế như nhận thức của nhân dân và cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa cao; việc phối hợp giữa các phòng, ban ngành chưa được thường xuyên. Ngoài ra, một số xã, thị trấn chưa sâu sát trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo cũng như chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác đào tạo nghề cho những đối tượng này.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong công tác giảm nghèo nói chung, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng của huyện Hòn Đất trong thời gian qua. Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Hòn Đất cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bên cạnh đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo của huyện cũng như đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:260