Giồng Riềng: Nhiều lộ hư hỏng cần sửa chữa
Ngày: 13.09.2016
Cử tri thị trấn Giồng Riềng (Giồng Riềng) kiến nghị mở rộng tuyến lộ Giồng Riềng- Bến Nhất; tỉnh lộ 963 Tân Hiệp - Giồng Riềng - Vị Thanh, hiện lưu lượng xe lưu thông rất nhiều.

Sở Giao thông vận tải có ý kiến sau :

Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh ĐT.963B (Đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng) đã được khảo sát nghiên cứu dự án đầu tư. Tuy nhiên, do tình hình vốn ngân sách nhà nước rất hạn hẹp, chưa thể bố trí kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Do vậy, Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với địa phương tổ chức duy tu sửa chữa, đảm bảo giao thông.

 

Đối với ĐT.963: Hiện nay đường Quốc lộ 61 đoạn từ Bến Nhứt đến cầu Cái Tư hoàn thành đưa vào khai thác, đã điều tiết khá nhiều lưu lượng phương tiện từ đường tỉnh ĐT.963 di chuyển qua đường Quốc lộ 61 thuận lợi hơn. Để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản số 155/UBND-KTCN ngày 03/02/2016 đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty ĐTPT và QLDAHTGT Cửu Long về nghiên cứu đầu tư nâng cấp đường ĐT.963.

Cử tri xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng: tiếp tục kiến nghị sửa chữa tuyến đường từ xã Hòa Lợi đến cầu Công Binh hiện đã xuống cấp và đề nghị có kế hoạch mở rộng thêm.

Sở Giao thông vận tải có ý kiến sau: Đường Hòa Hưng - Hòa Lợi đến cầu Công Binh thuộc hệ thống đường huyện, hàng năm đều được bố trí vốn sự nghiệp kinh tế ngành GTVT và phân cầu cho địa phương tổ chức sửa chữa thường xuyên, tuy nhiên với nguồn vốn hạn chế, tình trạng hư hỏng, sạt lở phát sinh ngày càng nhiều. Sở Giao thông vận tải đã khảo sát và kiến nghị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, do tình hình chung vốn đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế chưa thể bố trí kế hoạch đầu tư.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi (trong giai đoạn 2016-2020). Khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bố trí danh mục dự án Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Số lần đọc:581