Gò Quao kiến nghị tăng kinh phí cho chương trình giảm nghèo bền vững
Ngày: 17.04.2019
Sáng ngày 16/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tiếp tục công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại huyện Gò Quao. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.

Gò Quao là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer đứng thứ nhất ở tỉnh Kiên Giang, với hơn 10.700 hộ, chiếm trên 32% dân số toàn huyện. Đến cuối năm 2018, toàn huyện chỉ còn 2.452 hộ nghèo, giảm gần 2.270 hộ so với năm 2016, trong đó hộ nghèo người dân tộc Khmer chiếm 847 hộ.

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được chính quyền huyện Gò Quao thực hiện quyết liệt, qua đó đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đồng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của người nghèo được nâng lên và dần thay đổi tập quán, tư duy sản xuất lạc hậu, thay vào đó là những kỹ thuật tiên tiến của khoa học hiện đại.

Về những khó khăn, theo báo cáo, hiện nay vốn hỗ trợ sản xuất cho người nghèo thuộc 2 chương trình đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo chỉ hỗ trợ cho ấp đặc biệt khó khăn nên rất khó chọn đối tượng thụ hưởng vì trùng lắp chính sách hỗ trợ, số hộ có khả năng thực hiện rất ít, bên cạnh đó, thời gian phân bổ kinh phí chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình. Do đó, huyện kiến nghị trung ương tăng định mức hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng nguồn vốn sản xuất chăn nuôi của 02 chương trình nói trên lên 20 triệu/hộ, so với mức 12 triệu/hộ như hiện nay. Ngoài ra, huyện còn đề nghị tăng thêm kinh phí trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đặc biệt là các chương trình đầu tư cho cơ sở hạ tầng vì hiện nay, kinh phí phân bổ rất ít, không đảm bảo so với nhu cầu của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Gò Quao trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Đoàn đề nghị huyện cần cụ thể hóa các chính sách giảm nghèo, nắm chắc nội dung để việc triển khai thực hiện được bài bản hơn. Bên cạnh đó, Gò Quao cần tổ chức phối hợp một cách nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bễn vững. Về những kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tổng hợp để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:316