Hội lấy ý kiến Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước (sửa đổi)
Ngày: 31.03.2017
Chiều ngày 30/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đa số ý kiến đại biểu chọn Phương án 1 của các điều, khoản sau: Khoản 3, Điều 17; Khoản 1 Điều 18; Khoản 1 Điều 38; Khoản 5 Điều 40;… Việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường tại các Điều 38, 39, 40 của dự thảo Luật. Đại biểu cho rằng, thực tế trong "chuỗi" quá trình tiến hành tố tụng thì mỗi cơ quan có chức năng, trách nhiệm khác nhau, nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự và thẩm quyền, do đó trách nhiệm bồi thường phải được căn cứ trên cơ sở thực hiện theo trình tự và thẩm quyền, cụ thể: Tại Điều 38 và Khoản 3 Điều 39 thống nhất phương án 1, vì Viện kiểm sát nhân dân đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì trách nhiệm thuộc cơ quan điều tra; Khoản 5 Điều 40 thống nhất  phương án 2, vì trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này là cơ quan điều tra; Điều 59 đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành và Điều 61 đại biểu thống nhất phương án 1, nhằm đảm bảo việc quản lý ngân sách đúng theo Luật ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, đại biểu còn góp ý về một số từ ngữ như: Tại khoản 1 Điều 54 ghi: “Cơ quan giải quyết bồi thường phải chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định…”, đại biểu cho rằng, cơ quan giải quyết bồi thường ở đây là cơ quan tiến hành tố tụng đã gây ra oan nhưng nếu không thương lượng được thì Tòa án nhân dân giải quyết, nếu nói cơ quan giải quyết bồi thường phải chi trả tiền bồi thường là chưa đúng, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung cụm từ sau: “Cơ quan giải quyết bồi thường phải chi trả tiền bồi thường hoặc cơ quan bị buộc bồi thường phải chi trả tiền bồi thường theo bản án, quyết định …”, sẽ phù hợp hơn.

Những ý kiến của đại biểu sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để làm cơ sở đóng góp cho kỳ họp thứ 3 sắp tới./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:228