Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật an ninh mạng
Ngày: 13.03.2018
Sáng 09/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật an ninh mạng, hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì. Ông Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ngành cấp tỉnh tham dự.

Qua phát biểu, có 08 lượt ý kiến đại biểu tham gia đóng góp dự thảo luật, xoay quanh các vấn đề như: Chỉnh lý nội dung theo hướng phạm vi điều chỉnh và khái niệm an ninh mạng cho rõ ràng hơn, để phân biệt với phạm vi điều chỉnh của Luật An toàn thông tin mạng (ATTTM) và khái niệm ATTTM, cần lượt bỏ những nội dung về ATTTM trong dự thảo Luật này. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần là rõ phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật an ninh mạng với các luật khác liên quan như: Bộ Luật Hình sự, Luật an toàn thông tin mạng, Luật viễn thông,…; trong đó, đại biểu cho rằng một số nội dung chưa tách bạch rõ ràng giữa an ninh mạng với an toàn thông tin mạng và một số nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân giao Chính phủ quy định là chưa phù hợp với Hiến pháp.

Luật sư Đoàn Công Thiện (ảnh)- Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh phát biểu: Ở Chương III, Điều 16 dự thảo luật đề nghị sắp xếp đưa cụm từ “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”, lên đầu câu của tiêu đề cho logic hơn và tại Điều 18 chỉ quy định Khoản 1 của dự thảo luật là đủ, đề nghị bỏ các điểm từ điểm a đến điểm g, vì đã có quy định tại Điều 9.

 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị: Đối với thiết kế các điều luật đi sâu vào nội dung bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) cần lượt bỏ quy định về phòng, chống chiến tranh mạng, vì cho rằng thuộc lĩnh vực quốc phòng, là nhiệm vụ của quân đội; đề nghị quy định thẩm quyền xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng thống nhất với thẩm quyền xử lý tình trạng khẩn cấp; quy định tình huống nguy hiểm về an ninh mạng theo 5 cấp độ tại khoản 2 Điều 21 của Luật ATTTM. Đồng thời, Công an tỉnh thống nhất với ý kiến giải trình của UBTVQH theo hướng:

+ Căn cứ phạm vi điều chỉnh thì Luật này ngoài việc quy định xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm ANQG, mà còn phải quy định về xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Nhiệm vụ phòng, chống chiến tranh mạng, tác chiến trên không mạng không chỉ là nhiệm vụ quân sự khi có chiến tranh xâm lược, mà cần phải được tiến hành trong cả thời bình do lực lượng tác chiến mạng, lực lượng an ninh mạng và các lực lượng có liên quan thực hiện. Vì vậy, cần phải quy định phòng chống chiến tranh mạng, tác chiến trên không gian mạng trong Luật này.

+ Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là một loại tình huống đặc thù xảy ra trên không gian mạng, không phải là một trong những tình trạng khẩn cấp được pháp luật quy định. Do đó, việc xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng cũng mang tính đặc thù, phù hợp với môi trường không gian mạng.

+ Việc phân ra 5 cấp độ của hệ thống thông tin tại khoản 2 Điều 21 Luật ATTTM nhằm áp dụng biện pháp bảo vệ ATTTM tương xứng, nhưng đây không phải là các cấp độ tấn công mạng. Việc phân chia các tình huống về an ninh mạng theo dự thảo Luật là phù hợp với lĩnh vực an ninh mạng và pháp luật quốc tế có liên quan.

 

Ngoài ra, nhiều ý kiến đại biểu không tán thành việc ban hành Luật an ninh mạng, mà đề nghị Ban soạn thảo nên sửa đổi, bổ sung Luật an ninh quốc gia và Luật ATTTM là phù hợp. Đại biểu đề nghị bổ sung một số chương, điều quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng; cần quy định về chế tài xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng; bảo vệ an ninh mạng đối với các tổ chức, doanh nghiệp; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, trong đó quy định cụ thể cơ quan chủ trì cũng như các cơ quan phối hợp,… Bố cục chưa chưa phù hợp, thiếu logic, thiếu thống nhất, còn trùng lặp, tên điều thiếu thống nhất với tên chương, tên mục và đề nghị điều chỉnh cho phù hợp, rõ ràng hơn.

Ngọc Bích
Số lần đọc:408