Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Ngày: 10.04.2018
Sáng ngày 10/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi) làm cơ sở cho Đoàn tham gia đóng góp tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Bà Nguyễn Thị Kim Bé Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đa số ý kiến tán thành với nội dung cơ bản của dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi). Luật tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước và nhu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, đại biểu góp ý, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia nên giao cho Chính phủ sẽ khả thi hơn thay vì giao Bộ Công thương. Bên cạnh đó, nước ta đang tiến tới thành lập 03 đơn  vị hành chính - kinh tế đặc biệt, vì vậy, cần phải quy định cụ thể về cạnh tranh ở những nơi này. Có ý kiến cho rằng, hiện nay xã hội có nhiều thành phần kinh tế từ các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp đến buôn bán nhỏ lẻ, vì vậy, luật mới nên quy định chi tiết những trường hợp được xem là cạnh tranh và cần gắn thêm một số cơ quan như: Công an, Tòa án vào tham gia tố tụng để thuận lợi cho việc xử lý vụ án.

Có ý kiến cho rằng: Tại Điều 6 của dự thảo luật quy định: “Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh công bằng”, nhưng thực tế, có một số trường hợp là doanh nghiệp nhà nước được miễn chi phí thuê cơ sở hạ tầng. Điều này gây ra thực trạng cạnh tranh không công bằng giữa doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, đại biểu đóng góp về quá trình xem xét hồ sơ và tính hợp lệ, quy trình thực hiện điều tra. Quy định về doanh nghiệp được miễn giảm mức phạt khi vi phạm luật cạnh tranh,…

             

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:562