Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật đo đạc và bản đồ
Ngày: 08.04.2018
Sáng 06/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến dự án Luật đo đạc và bản đồ, hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì. Tham dự có các vị đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, có 06 lượt ý kiến đại biểu tham gia phát biểu, đa số đại biểu thống nhất với dự án luật đo đạc và bản đồ, cùng các ý kiến giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng việc ban hành Luật đo đạc và bản đồ là cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm cung cấp thông tin địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau:

 

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu: Đề nghị bỏ điểm c, Khoản 2, Điều 16, trong dự thảo luật đã có quy định phân cấp trách nhiệm cho địa phương xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 phần đất liền nên nhu cầu, sự cần thiết là theo thực tế tại địa phương, mặt khác về pham vi, quy mô chỉ là thành lập cho các khu vực đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết ở Khoản 3, Điều 15. Do đó, chỉ cần quy định nộp tài liệu (điểm d, Khoản 2, Điều 16) cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là được, không cần Bộ phải thẩm định nhu cầu, sự cần thiết và phạm vi thực hiện. Đồng thời, nếu chỉnh lý như trên thì tại Khoản 8, Điều 59 bổ sung thêm cụm từ: “theo phân cấp” trước cụm từ: “do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện”.

  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh góp ý: Tại điểm đ, Khoản 1, Điều 60, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung các cụm từ sau: Quản lý, giám sát hoạt động bay chụp ảnh, thu nhận dữ liệu ảnh hàng không phục vụ mục đích đo đạc và bản đồ; giám sát các hoạt động đo đạc và bản đồ “thuộc phạm vi” khu vực do Bộ Quốc phòng quản lý; “giám sát các hoạt động bay chụp ảnh Flycam và các loại máy bay điều khiển khác của các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng, khu quân sự” và tại Khoản 2, Điều 62 của dự thảo luật, đề nghị bổ sung 01 điểm e quy định: “Chính phủ quy định về cấm bay, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bay chụp ảnh, thu nhận dữ liệu ảnh bằng thiết bị bay chụp ảnh Flycam và các loại máy bay điều khiển khác” để khi ban hành luật được chặt chẽ và đầy đủ.

 

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị tại Điều 4 quy định nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ, cần bổ sung đảm bảo bí mật an ninh quốc phòng; ở Khoản 2, Điều 5 của dự thảo luật quy định chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ, cần bổ sung cụm từ: “quản lý lãnh thổ” trước cụm từ: “phát triển và ứng dụng hạ tầng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia”; cần giải thích thêm các từ ngữ: “hệ độ sâu quốc gia” và “trọng trường trái đất” ở Điều 3 để dễ thực thi; có ý kiến đề nghị cần quy định mức độ xã hội hóa, để tránh chạm vào những vùng bảo mật liên quan đến quốc phòng, an ninh. Đồng thời, bản đồ cần được cập nhật thường xuyên những thay đổi ở khu vực biên giới như: Cửa khẩu, chợ, các tuyến đường,…

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:478