Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Ngày: 31.05.2022
Chiều ngày 20-5-2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Dự hội nghị gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Các đồng chí: Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Thông báo dự kiến thời gian và nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Qua đó, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 năm 2022, với các nội dung trọng tâm như: Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XV. Thông qua 03 báo cáo và Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh. Xem xét cho ý kiến với 09 Báo cáo và 21 Tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và của các cơ quan tư pháp tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ tháng cuối năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Trước tình hình kinh tế của tỉnh sau dịch bệnh rất khó khăn, Thường trực và các ban HĐND tỉnh phải tăng cường hỗ trợ tối đa cho UBND tỉnh trong các chủ trương, chính sách để phục hồi kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh nhà; các Ban HĐND tỉnh phối hợp, hỗ trợ các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo thẩm tra và các văn bản liên quan, kịp trình tại kỳ họp giữa năm. Về công tác chất vấn, các Ban HĐND tỉnh phải rà soát, chuẩn bị và phân công các tổ đại biểu tham gia chất vấn cho đều, tập trung đeo bám các vấn đề lớn nhằm mục đích để xây dựng và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước. Chuẩn bị thực hiện kỳ họp không giấy tại kỳ họp giữa năm 2022.

Đại biểu Ngô Trung Nguyên - Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sau Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã họp, xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền, như: Báo cáo kết quả thẩm tra 02 Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh: (1) Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 28/4/2022 về việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. (2) Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 29/4/2022 về việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tại của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thông báo chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022 – 2023.

Tin: Tấn Hưng - Ảnh: Ngọc Bích
Số lần đọc:157