Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho đảng viên thuộc các cơ quan của Quốc hội
Ngày: 31.12.2016
Ngày 26/12, tại Hội trường Diên Hồng- Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII cho toàn thể đảng viên thuộc các cơ quan Quốc hội. Hội nghị nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng đoàn kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện các Ban đảng ở Trung ương; Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và toàn thể đảng viên thuộc các cơ quan Quốc hội.

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị                               Ảnh: Đình Nam

Phát biểu khai mạc, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, mục đích của Hội nghị này là phổ biến, quán triệt Nghị quyết và kế hoạch thực hiện để các lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chủ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc nắm vững nội dung của Nghị quyết đối với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của Quốc hội càng có ý nghĩa do trong thời gian tới đây Quốc hội sẽ có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để thể chế hòa các chính sách được xác định trong Nghị quyết này.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (theo hình thức đổi mới bằng việc sử dụng công cụ trình chiếu hình ảnh). Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá và thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện Nghị quyết.

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu rõ 5 lý do ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó khẳng định việc ban hành Nghị quyết này là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Quốc  hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện nay tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong điều kiện mới, vận mệnh mới, hoàn cảnh và thách thức mới, hơn bao giờ hết, Đảng phải tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những bức xúc của nhân dân về tình trạng suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Đảng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đưa ra hệ thống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là để làm “tấm gương chung”, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình; làm cơ sở để góp ý cho người khác và làm căn cứ để xử lý đối với những tập thể, các nhân vi phạm. Nêu rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan của Quốc hội, nhất là người đứng đầu cần rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, phải tiến hành tự phê bình và phê bình một cách thực chất; đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là những vấn đề mà dư luận và Nhân dân quan tâm.

Muốn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết cần phải thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan của Quốc hội, nhất là các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và người đứng đầu các cơ quan trực thuộc Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, vì sự tồn vong của Đảng và chế độ thì dù khó khăn, phức tạp đến mấy, chúng ta vẫn phải quyết tâm làm để có những quyết sách chính trị mạnh mẽ, nhằm vượt qua trở ngại; đồng thời phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và công luận để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

 

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06 khóa XII về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 khóa XII về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu quán triệt và triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII; nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ báo cáo về tình hình biển Đông.

Đặng Mai

Số lần đọc:134