Hội nghị tập huấn đại biểu dân cử đối với vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH) đi thực tế tại hai huyện Châu Thành và An Biên.
Ngày: 04.01.2017
Nằm trong chương trình hội nghị tập huấn đại biểu dân cử đối với vấn đề biến đổi khí hậu (BĐKH) do Ban công tác đại biểu Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử (UBTV Quốc hội) tổ chức tại Kiên Giang, hôm qua, 15/8, các đại biểu đã đi thực tế tại hai huyện Châu Thành và An Biên.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân một số tỉnh nghe cán bộ đại diện Dự án kết hợp bảo tồn và phát triển khu dực trữ sinh quyển Kiên Giang (Sở Khoa học và Công nghệ) giới thiệu tổng quan về KDTSQ tỉnh.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng gần 30 đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố tham gia thực tế trên tuyến sông Cái Bé, Cái Lớn - nơi có rừng ngập mặn của An Biên - An Minh thuộc khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Kiên Giang được Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận 27-10-2006.

 

KDTSQ Kiên Giang bao gồm cả biển, đất liền và hải đảo với các vùng trọng điểm là Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc, rừng phòng hộ ngập mặn Hòn Đất - Kiên Lương và An Biên - An Minh, với tổng diện tích là 1.188.105 ha, với 6 hệ sinh thái đặc trưng, trong đó tuyến An Biên - An Minh có hệ sinh thái chủ yếu là rừng ngập mặn, với các loại cây mọc chủ yếu là đước, sú, vẹt, mắm…Vành đai rừng ngập mặn này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của mực nước biển dâng do BĐKH.

 

Việc các đại biểu dân cử, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân hiểu biết thêm về KDTSQ Kiên Giang góp phần nâng cao, có trách nhiệm nhận thức đúng, hiểu rõ hơn ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH tới đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường để từ đó có những đóng góp thiết thực vào các chương trình ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại của BĐKH toàn cầu gây ra. Đồng thời áp dụng hiệu quả các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn hoạt động của mình, theo đúng mục tiêu của hội nghị tập huấn đề ra.

Lê Vinh
Số lần đọc:121