Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị
Ngày: 03.11.2021
Sáng nay (03-11), Thường trực Ban Bí thư và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại đầu cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo khối các cơ quan Đảng, cơ quan Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; các đại biểu Đại biểu Quốc hội…

Tham gia đầu cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Thanh Bình chủ trì điểm cầu, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Kiên Giang; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tổng quan về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dự kiến kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang

Sau đó, đại diện các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và địa phương trình bày tham luận: Dự kiến Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các giải pháp đảm bảo thực hiện; Dự kiến Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách, các giải pháp đảm bảo thực hiện đề án; Triển khai thực hiện Định hướng hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội;….

Tại Kết luận, Bộ Chính trị nêu rõ, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Chính trị lưu ý việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các ý kiến tham gia phát biểu của đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, địa phương vào Đề án. Đồng thời yêu cầu Đảng đoàn, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV sau khi được Bộ Chính trị thông qua và có Kết luận chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo việc lập và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, bảo đảm chất lượng và tiến độ; chỉ đạo nghiên cứu, rà soát đối với các định hướng, nhiệm vụ lập pháp thuộc trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, trong phạm vi lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, rà soát các văn bản, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi phụ trách của cơ quan mình và theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp tham gia ý kiến với các cơ quan của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc nghiên cứu, rà soát các văn bản, pháp lệnh, nghị quyết.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia quy trình lập pháp để nâng cao chất lượng các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của các nhiệm vụ lập pháp, đề nghị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ. Cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra việc lồng ghép "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản luật; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hồng Thẳm
Số lần đọc:325