Hơn 1.660 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay phát triển sản xuất
Ngày: 04.01.2017
Ngày 2/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do bà Võ Ngọc Thứ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh vừa có buổi làm việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kiên Giang (NHCSXH) để nắm tình thực hiện về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là học sinh, sinh viên; giải quyết việc làm, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu lao động; hộ nghèo và thực hiện các mô hình giảm nghèo.

Báo cáo đánh giá, đến nay ngân hàng đã triển khai thực hiện công tác cho vay đối với hộ nghèo; giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; xuất khẩu lao động; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn; cho vay hộ nghèo về nhà ở….

 

 Nguồn vốn cho vay chủ yếu được ủy thác qua Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Các đoàn thể này quản lý 12 chương trình, vốn ủy thác chiếm tỷ trọng 99,26% tổng dư nợ cho vay.

 

Hàng năm trung ương bố trí vốn cho vay theo kế hoạch tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu của các chương trình tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Trong đó cho vay hộ nghèo là 1.681,953 tỷ đồng với 315.335 lượt hộ, mức cho vay bình quân 5,5 triệu đồng/hộ; cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hơn 148 tỷ đồng, với 9.272 khách hàng, giải quyết việc làm cho 11.152 lao động…

 

Ngoài các chương trình trên, NHCSXH còn thực hiện các chương trình cho vay đặc thù như: Cho vay đi xuất khẩu lao động hơn 47,5 tỷ đồng với 1.872 người; cho vay theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg vể Chính sách cho vay phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là 8,129 tỷ đồng với 1.663 hộ, mức vay bình quân 4,9 triệu đồng/hộ …

 

Kết thúc buổi làm việc, bà Võ Ngọc Thứ đánh giá cao kết quả đạt được của NHCSXH trong những năm qua thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tín dụng của Chính phủ, góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; hỗ trợ giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân như nhà ở, điện, nước sinh hoạt, chi phí học tập, giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường.

Danh Hùng
Số lần đọc:169