Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII
Ngày: 20.12.2016
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH; Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang khóa XIII, Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kiến lịch TXCT trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII, cụ thể sau:
Số lần đọc:175