Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV
Ngày: 22.09.2022
Theo đó, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiến hành tiếp xúc cử tri tại các địa phương bắt đầu từ ngày 26/9 đến ngày 29/9/2022.
Chi tiết Kế hoạch số 72/KH-ĐĐBQH ngày 14/9/2022 tại đây.
Tuấn Anh
Số lần đọc:54