Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV
Ngày: 19.04.2022

Theo đó, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiến hành tiếp xúc cử tri tại các địa phương bắt đầu từ ngày 25/4 đến ngày 4/5/2022.

Chi tiết Kế hoạch số 26/KH-ĐĐBQH ngày 07/4/2022 tại đây.

Tấn Hưng
Số lần đọc:133