Kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày: 04.01.2017
Chiều 6/01/2016, Thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (BCHTWĐK11). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên dự khuyết BCHTWK11- Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo trước hội nghị.

Theo đó, hội nghị thực hiện chương trình toàn khoá, từ ngày 14-21/12/2015 BCHTWĐK11 đã Hội nghị lần thứ 13 để bàn về: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCHTWK11; về công tác chuẩn bị nhân sự của BCHTWĐ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Qui chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

 

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp hàng trăm lượt ý kiến tại tổ và hội trường đã hoàn thành tốt các nội dung trình hội nghị.

 

Sau đó, hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Công Khâm - Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Hướng dẫn số 166-HD/BTGTW, ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức quán triệt các văn kiện hội nghị này. Tham dự hội nghị có các Uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ, lãnh đạo các các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh....

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:463