Kiên Giang có 08 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ngày: 04.01.2017
Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG ngày 08/6/2016. Trong đó, tỉnh Kiên Giang có 08 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao

1) Ông Nguyễn Văn Luật được 243.927 phiếu, đạt tỷ lệ 67,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hồ Văn Thái được 226.793 phiếu, đạt tỷ lệ 62,94% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành

1) Ông Lê Thành Long được 280.989 phiếu, đạt tỷ lệ 75,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé được 271.696 phiếu, đạt tỷ lệ 72,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Huynh (Huệ Tín) được 214.813 phiếu, đạt tỷ lệ 57,50% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Phú Quốc, Giang Thành

1) Ông Nguyễn Thanh Nghị được 382.661 phiếu, đạt tỷ lệ 81,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Đặng Dũng được 333.347 phiếu, đạt tỷ lệ 71,14% số phiếu hợp lệ

3) Bà Châu Quỳnh Dao được 250.122 phiếu, đạt tỷ lệ 53,38% số phiếu hợp lệ

 

Trung Nguyên
Số lần đọc:902