Kiên Giang đóng góp dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)
Ngày: 06.05.2019
Sáng ngày 04/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Giáo dục “sửa đổi”. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành và lãnh đạo, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và THPT trong thành phố.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề như sau: Tại Điều 56 về quy định Hội đồng trường, có ý kiến cho rằng Hội đồng trường công lập phải là một tổ chức độc lập và có quyền giám sát, thanh tra các hoạt động của hiệu trưởng về các vấn đề như xây dựng cơ sở vật chất, nguồn thu tài chính cũng như quyết toán theo quy định của pháp luật. Có ý kiến cho rằng, ở mục b, Khoản 1, Điều 52 của dự thảo Luật quy định: “đình chỉ hoạt động giáo dục nếu không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 53” là chưa hợp lý, do tại khoản 2, Điều 53 không nêu rõ các điều kiện hoạt động của trường mà khoản 2, Điều 51 quy định rất rõ các điều kiện hoạt động của trường, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo thay khoản 2, Điều 53 bằng khoản 2, Điều 51 để phù hợp hơn.

Có ý kiến khác cho rằng, Ban soạn thảo cần quy chặt chẽ hơn việc quản lý và nâng cao năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục cũng như đổi mới quản lý cách đào tạo để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và dần dần tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu sửa đổi các câu, từ của dự án luật nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đại diện Đoàn ĐBQH Kiên Giang đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, sẽ tổng hợp gửi về trên theo quy định và làm cơ sở để Đoàn tham gia phát biểu tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sắp tới ./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:381