Kiên Giang Giám sát chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy
Ngày: 11.03.2019
Trong 4 ngày, từ ngày 5 -8/3/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Ủy quyền của Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát. Tham Gia, có đại diện Thưởng trực Hội đồng nhân dân (HĐND, đại diện một số Ban của HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), lãnh đạo các sở Xây dựng, Công thương, Tài chính, Phòng cảng sát Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh….

Đoàn đã tiến hành giám sát ở 2 cơ quan cấp huyện (Châu Thành và thành phố Rạch Giá), 3 cấp sở (Giao thông vận tải, Công thương, Công an tỉnh), 2 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang, Điện lực Kiên Giang), đồng thời giám sát qua báo cáo tổng thể hoạt động này qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số hình ảnh hoạt động:

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn giám sát đang trình bày nội dung yêu cầu của Đoàn giám sát đối với huyện Châu Thành.

  Phó Phòng công an huyện Châu Thành được phân công báo cáo với Đoàn giám sát.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn giám sát kết luận các nội dung giám sát đối với UBND thành phố Rạch Giá.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn giám sát kết luận các nội dung giám sát đối với Sở Công Thương.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn giám sát đang trình bày nội dung yêu cầu của Đoàn giám sát đối với Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Trưởng Đoàn giám sát (người đứng thứ 2 từ bên phải qua đang trình bày cho Đoàn giám sát về vận hành của nhà máy bơm nước Vườn quốc gia trong mùa khô.

Đoàn giám sát khảo sát hồ điều tiết nước qua máy bơm.

Xuồng bơm nước cứu cháy trong vườn quốc gia U Minh Thượng được các nhân viên vận hành thử cho Đoàn Giám sát.

Lượng nước thực tế từ vòi phun của Xuồng cứu cháy Rừng U Minh Thượng.

Sau đợt giám sát, Đoàn giám sát sẽ xây dựng báo cáo, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, yếu kém, cần tập trung có giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn. Qua đó, Đoàn cũng ghi nhận ngững khó khăn về chính sách pháp luật để kiến nghị các cơ quan ban hành tháo gỡ để công tác Phòng cháy, chữa cháy có nhiều chuyển biến tích tực trong thời gian tới.

Thanh Anh
Số lần đọc:652