Kiên Giang: Giám sát quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Ngày: 14.08.2019
Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2019.

Mục đích giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 năm 2019, đối với: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; UBND cấp huyện: Kiên Lương, Hà Tiên, Châu Thành, An Biên, Rạch Giá và Hòn Đất, Đoàn sẽ giám sát trực tiếp; đối với: UBND tỉnh, UBND huyện: An Minh, Kiên Hải, Phú Quốc, Đoàn sẽ giám sát qua báo cáo bằng văn bản./.

 

 

Văn Điền
Số lần đọc:283