Kiên Giang: Khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân Khóa IX
Ngày: 06.12.2017
Sáng ngày 06/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ sáu - kỳ họp chuyên đề ngân sách. Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Lưu Thị Ngọc Sương – Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh , chủ trì hội nghị. Bà Nguyễn Thị Kim Bé – Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Theo chương trình kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016; tình hình ước thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017, dự toán NSNN năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018; trình dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu-chi NSNN năm 2016; dự thảo nghị quyết về thu NSNN trên địa bàn, thu-chi ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Tiết 4, Khoản 3, Mục V Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp này Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình báo cáo thẩm tra của Ban về tài chính ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình báo cáo thẩm tra của Ban về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ sáu - kỳ họp chuyên đề ngân sách có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm./.

Văn Điền
Số lần đọc:2952