Kiên Giang khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh
Ngày: 17.07.2017
Sáng 17.7.2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khai mạc kỳ họp thứ tư tại Hội trường lớn Văn phòng Tỉnh ủy. Tham dự kỳ họp có Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn và các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì.

Đây là kỳ họp giữa năm với rất nhiều nội dung quan trọng như: Nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; trình bày 24 Tờ trình để xây dựng 24 Nghị quyết cuả HĐND tỉnh (Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đề án phát triển nguồn nhân lực; bổ sung danh mục dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và điều chỉnh nguồn vay trả nợ năm 2017; Quy định phân cấp nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường; Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ 3 Nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp như Nghị quyết số 16/2013/NQ- HĐND ngày 10.7.2013 quy định hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập…; Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15.7.2015 về vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19.12.2016 về vay vốn trả nợ gốc và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…).

Kỳ họp cũng dành thời gian nghe Thường trực HĐND tỉnh trình về xây dựng nghị quyết, dự kiến chương trình giám sát năm 2018; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh về một số chi tiêu đảm bảo cho hoạt động HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang; báo cáo thẩm tra của 4 Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế, Dân tộc; nghiên cứu các báo cáo không trình bày tại kỳ họp của HĐND, UBND tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân; Cục Thi hành án dân sự tỉnh… Dành 01 buổi thảo luận ở Tổ; hơn 01 buổi cho chất vấn và trả lời chất vấn, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Kỳ họp dành 2,5 ngày và dự phòng 0,5 ngày cho các nội dung quan trọng nêu trên.

Tại kỳ họp này, sau phần khai mạc của Chủ tịch HĐND Đặng Tuyết Em, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Kim Bé đã có bài phát biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ngoài các hoạt động chung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Phó trưởng Đoàn còn đề cập đến các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh để đại biểu HĐND, đại biểu khách mời và cử tri trong tỉnh quan tâm, theo dõi.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:472