Kiên Giang phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày: 03.10.2017
Sáng ngày 03.10.2017, Tỉnh ủy Kiên Giang sơ kết quý III và chương trình chỉ đạo quý IV. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành phố.

Trong quý III, tình hình tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, tình hình tiếp tục ổn định và phát triển trên một số lĩnh vực. Công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được tập trung chỉ đạo và đạt yêu cầu. Lãnh đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở, bầu trưởng ấp, khu phố và đại hội đoàn thể cấp huyện.

Kinh tế tiếp tục ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản,… Các vấn đề về văn hóa, xã hội thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; trật tự an toàn xã hội ổn định; tội phạm, tai nạn giao thông giảm. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Tuy nhiên, còn mặt hạn chế: Việc cụ thể và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII còn chậm. Một số chỉ tiêu về kinh tế có khả năng không đạt kế hoạch như: Sản lượng lúa, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng nông sản,... Vệ sinh môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chưa tốt, dịch bệnh có chiều hướng tăng. Tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới và tranh chấp ngư trường diễn biến phức tạp… Nguyên nhân do sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tổ chức, thực hiện còn hạn chế; vai trò tham mưu của ngành chức năng hiệu quả chưa cao; vai trò người đứng đầu một số nơi thực hiện chưa tốt…

Các giải pháp đưa ra triển khai trong quý IV là tập trung nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại; thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, tôn giáo.

Hội nghị thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thông qua Tờ trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:921