Kiên Giang sơ kết trực tuyến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Ngày: 20.08.2019
Hôm nay, 20/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khoá XII. Đầu cầu Kiên Giang có 6 đầu cầu cấp tỉnh, cấp huyện có 15 đầu cầu. Thành phần có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh cư ngụ trên địa bàn thành phố Rạch Giá, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh... Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ ngành Trung ương... với gần 800 đầu cầu trong cả nước với gần 90.000 người tham dự. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Qua 3 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Kết quả thể hiện qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện qua xây dựng và học tập chuyên đề hàng năm thiết thực, hiệu quả; đổi mới sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đưa vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Tuy nhiên, việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; còn lúng túng, chưa quyết liệt. Nội dung đăng ký còn chung chung chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được chưa rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên...; công tác triển khai, quán triệt chuyên đề hàng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp vói nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội; công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức... Ban Tuyên Giáo Trung ương cũng đã nêu lên 3 bài học kinh nghiệm, trong đó, nhấn mạnh đến sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo chính quyền là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả."Vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trên cả hai mặt. Cụ thể là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải quyết tâm, kiên trì; mặt khác tự mình gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm, trong công việc và trong cuộc sống đều nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”. Ngoài ra phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.  Ngoài ra, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:1081