Kiên Giang thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 Luật
Ngày: 10.01.2022
Tiếp tục kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 06/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Cuộc họp do ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang chủ trì và điều hành. Đến dự có tất cả các vị đại biểu Quốc hội tại địa phương tham dự.

          Ông Nguyễn Thanh Bình thông qua nội dung và gợi ý phát biểu thảo luận, các ý kiến đại biểu thảo luận cụ thể như sau:

* Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu:

Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 Luật là để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh ... phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Thực tế vừa qua, trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, pháp luật còn quy định ràng buộc, thủ tục hành chính còn rườm rà,... tổ chức thực hiện một số hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh gặp khó khăn, nhiều công trình, dự án đầu tư thủ tục nhiều tầng nên làm cho tiến độ thực hiện kéo dài, đội vốn,... gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Do đó, sửa luật này sẽ phần nào tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc nêu trên và sẽ thúc đẩy phát triển đầu tư sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Sửa luật lần này, Chính phủ phân cấp sâu hơn một số thẩm quyền cho địa phương, thủ trưởng các Bộ ngành,... tạo thuận lợi khi đầu tư phát triển.

Về hồ sơ dự án, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì dự thảo luật này đã đáp ứng đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, do sự chuẩn bị gấp ráp, nên còn một số nội dung trong các văn bản đánh giá có nội dung không phù hợp nhau như: dự thảo luật tại Điều 3 sửa đổi, bổ sung một số nội dung đối với Luật đầu tư và Báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tư pháp số 299 có nội dung đánh giá không khớp nhau. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại và nghiên cứu thêm. Cụ thể là: Tại Báo cáo số 299 nêu dự thảo luật sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 75 của Luật Đầu tư theo hướng: quy định nguyên tắc chung đối với các dự án nhà ở thương mại tại khu đất có tài sản công phù hợp với Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các hướng dẫn thi hành luật; còn dự thảo luật tại điều này không nói gì đến việc quản lý sử dụng đất có liên quan đến tài sản công theo luật mà quy định theo luật đất đai.

                                                       

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu thảo luận

Một số nội dung sửa đổi cụ thể như: Tại Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công: Dự thảo luật sửa đổi lần này chuyển một số thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhóm B và C của nguồn vốn ODA cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Vừa qua, nhiều dự án nhóm này khi thực hiện thủ tục khó khăn, xin chủ trương kéo dài thời gian, vốn tăng,... Việt Nam phải bù thêm, dẫn đến làm ảnh hưởng hiệu quả của từng công trình. Do đó, đề nghị cần quy định thêm trách nhiệm của các đơn vị này để đảm bảo sử dụng. Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi nhận các dự án này đều có ký kết với đối tác nước ngoài, có nhiều quy định nghiêm ngặt về thủ tục triển khai thực hiện. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại các quy định ký kết của Việt Nam với các nước trong sử dụng nguồn ODA, để khi phân cấp cho các Bộ, các địa phương không mâu thuẫn với các quy định đã ký kết và nên có quy định trách nhiệm của chủ thể thực hiện dự án loại này.

Tại Điều 3, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư: Cơ bản đồng tình với việc sửa đổi này, nhằm mục đích phân cấp sâu thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho các Bộ và các địa phương. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích cấp quốc gia, di tích đặc biệt (Điểm g, Khoản 1, Điều 31) thì đề nghị cần quy định bắt buộc phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Nếu liên quan đến di tích, di sản thế giới, đề nghị cần nghiên cứu có ý kiến của Unesco.

* Đại biểu Nguyễn Việt Thắng - Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Biên, tỉnh Kiên Giang phát biểu:

Tôi nhất trí cao với sự cần thiết ban hành và quan điểm xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật mà Chính phủ đã trình. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để thực hiện kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tôi cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế. Tuy nhiên, tôi xin trao đổi thêm một số nội dung cụ thể sau:

- Thứ nhất, tại Khoản 4, Điều 3 của dự thảo Luật quy định về sửa đổi Điểm c, Khoản 1, điều 75 của Luật Đầu tư: Thực chất đây là nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 23 của Luật Nhà ở, quy định về “hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại”. Theo đó, nhà đầu tư có quyền sử dung đất ở hợp pháp và kể cả các loại đất khác không phải là đất ở, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai... để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (Theo quy định hiện hành thì nhà đầu tư được sử dụng đất ở và các loại đất khác - tức là đất ở và đất hỗn hợp, trong đó có một phần đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại).

Việc sửa đổi theo phương án của Chính phủ trình là mở rộng thêm trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất (Điểm c, Khoản 2, Điều 22 Luật nhà ở năm 2014 quy định đây là trường hợp “chỉ định chủ đầu tư”). Đây là chính sách lớn, tác động đến tài chính, ngồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai. Vì vậy, cần phải đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng các tác động của chính sách. Đồng thời, cần phải xem xét đồng bộ vấn đề này khi sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở và Luật Đất đai. Bên cạnh đó, cần phải tính đến trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đối với các loại đất khác không phải là đất ở nhưng đã gần hết thời hạn sử dụng đất thì việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở và thực hiện dự án đầu tư liệu có hợp lý không.

Về kỹ thuật trình bày đối với nội dung sửa đổi này, đề nghị không nên để chung một điều cùng với sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, mà phải tách ra thành một điều riêng là sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 23 của Luật Nhà ở. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và thống nhất giữa luật này và các luật khác đã ban hành và như vậy thì khi trích dẫn, dẫn chiếu trong áp dụng, thực thi pháp luật sẽ dễ dàng và phù hợp hơn. Đồng thời, cần phải xem lại tên của dự án Luật trình kỳ này, trong đó có nội dung sửa đổi Luật Nhà ở. Cụ thể là phải điều chỉnh lại tên của Luật là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Theo đó, tại điều khoản thi hành của Luật sẽ bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 75 của Luật Đầu tư số 65/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở. Như vậy, sẽ phù hợp hơn và khi áp dụng pháp luật cũng dễ dàng hơn.

- Thứ hai, tại Khoản 5, Điều 4 dự thảo Luật có quy định: Bổ sung ngành nghề số thứ tự 132a vào sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV - Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là: “Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, trừ kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự”. Quy định này đưa vào dự thảo Luật là chưa phù hợp bởi các lý do sau: Tại Khoản 3, Điều 7 Luật Đầu tư có quy định: “Điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại Khoản 2, Điều này được quy định tại Luật, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và Điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh”. Theo Tờ trình của Chính phủ đánh giá tại Luật An ninh mạng chưa quy định cụ thể về hoạt động “kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng”, đồng thời, tại các văn bản pháp luật có liên quan chưa quy định khái niệm về nội dung này. Vì vậy, việc đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm , dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư là chưa đảm bảo tuân thủ nguyên tắc theo quy định và chưa có cơ sở.

Do đó, trước khi bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nội dung này, cần phải sửa đổi, bổ sung Luật An ninh mạng. Theo đó, phải quy định rõ về khái niệm, điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng... Đồng thời, rà soát, ban hành danh mục các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng đảm bảo không trùng lắp với các sản phẩm, dịch vụ khác.

* Đại biểu Châu Quỳnh Dao - Đại biểu Quốc hội, Hiệu trưởng Trưởng Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Kiên Giang phát biểu:

Cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Đầu tư (Điều 3), cụ thể về sửa đổi, bổ sung tại điểm g, Khoản 1, Điều 31; điểm b, Khoản 1, Điều 32 quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc phạm vi khu vực bảo vệ các di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, tôi thống nhất cao việc phân cấp giao về cho địa phương, vì thuận lợi về mặt thủ tục sẽ đơn giản hơn và rút ngắn thời gian thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế - xã hội thì không mở thoáng quá, địa phương cần tuân thủ trong việc lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa được quy định tại luật này ở Điều 36. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm quy định cụ thể trong luật về cơ chế giám sát, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Ngọc Bích
Số lần đọc:129