Kiên Giang tiếp thu quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII
Ngày: 29.06.2017
Ngày 29/6/2017, tại hội trường Viễn thông Kiên Giang, đầu cầu trực tuyến của tỉnh kết nối với đầu cầu trung ương tổ chức ở phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội để triển khai hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng.

Đầu cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đầu cầu của tỉnh có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Thống kê có trên 410.968 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyên trên toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí đã có bài phát biểu nêu cao vai trò của kinh tế tư nhân trong tình hình mới, lực lượng này sẽ cùng với các tập đoàn, tổng công ty vốn nhà nước tạo nên động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước, là cơ sở thực tiễn để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường… Đồng chí nhấn mạnh, sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp phải xây dựng kế hoạch hành động để đưa các nội dung Nghị quyết đi vào cuốc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, đề cập đến tình hình trong nước, quốc tế đòi hỏi chúng ta phải có những đột phá trong nhận thức cũng như các hoạt động thực tiễn để phù hợp với tình hình mới. Lần đầu tiên ta có một Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định vai trò kinh tế tư nhân (kinh tế hộ gia định) phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, chiếm trên 85% lực lượng lao động của cả nước là điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Môi trường tự do kinh doanh được cải thiện… kinh tế nước ta đã chủ động hội nhập quốc tế.

Ngoài những kết quả đạt được, thời gian qua Trung ương cũng nhìn nhận những hạn chế trong phát triển kinh tế như: Hệ thống pháp luật, cơ chế, khuyến khích kinh tế tư nhân còn bất cập, thiếu đồng bộ; chưa bình đẳng, còn phân biệt đối xử… Doanh nghiệp nhà nước được đầu tư lớn nhưng chỉ đồng góp khoảng 25% GDP; kinh tế tập thể chủ yếu là Hợp tác xã còn thiếu liên kết, quản lý còn yếu kém; kinh tế tư nhân còn nhỏ, lẻ, vốn ít, đồng góp chưa lớn cho GDP (trên 40%%). Thị trường lao động, tài chính, tiền tệ, dịch vụ thiếu bền vững, thị trường khoa học công nghệ còn nhỏ lẻ cần đẩy mạnh sâu, rộng để tạo ra giá trị mới… Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan là chính, thể hiện: Nhận thức chưa rõ về kinh tế thị trường, kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân; năng lực thực thi và xây dựng thể chế kinh tế thị trường còn nhiều bất cập, yếu kém; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; thể chế quản lý quản trị doanh nghiệp yếu kém; thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực…

Chính vì thế chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế, xác định rõ vai trò doanh nghiệp nhà nước; xem trọng vai trò của kinh tế tư nhân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu bức thiết để đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững trong nền kinh tế hội ngập quốc tế.

Thanh Anh
Số lần đọc:590