Kiên Giang tổng kết công tác tư pháp
Ngày: 04.01.2017
Ngày 27/01, Sở Tư pháp Kiên Giang đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2016, đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo sở, ban ngành cấp tỉnh, phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2015, Sở đã tham mưu UBND  tỉnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp và nhiều hình thức triển khai phong phú, đã tổ chức 6.415 cuộc tuyên truyền miệng, với 237.057 lượt người; biên soạn, in ấn cấp phát 27.118 tài liệu pháp luật...

Về xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2015 với 101 văn bản (37 nghị quyết và 64 quyết định), thẩm định 47 văn bản, công tác kiểm tra văn bản giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

 

Kiểm soát thủ tục hành chính, đã tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tập huấn cán bộ, kiểm soát chất lượng rà soát và cho ý kiến về phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính của 15/18 sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính đã tham muu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và quy chế phối hợp về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở có nhiều kết quả phấn khởi,  cấp tỉnh có 136 báo cáo viên pháp luật, cấp huyện có 400 báo cáo viên và 1.406 tuyên truyền viên tại cấp xã đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền nhất là việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2015, góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước ...ngành đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả tốt.

Riêng công tác hòa giải trong năm 2015, các Tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận 3.289 vụ, đưa ra hòa giải 3.142 vụ đạt tỉ lệ 80,1%. Ngoài ra, các mặt công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đều hoàn thành, đạt nhiều kết quả tốt, được UBND tỉnh đánh giá cao.

Văn Mau
Số lần đọc:471