Kiến nghị Chính phủ tăng đầu tư cho vùng bãi ngang ven biển
Ngày: 16.04.2019
Chính phủ cần tăng suất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ 01 tỷ đồng/xã/năm lên mức 02-2,5 tỷ đồng/xã/năm. Đó là kiến nghị của UBND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang trong buổi làm việc với Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh sáng ngày 09/4.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, UBND huyện An Biên cho biết, chương trình giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung, vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Cơ sở hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu thiết yếu như nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, việc làm, vay vốn được đáp ứng cơ bản đầy đủ.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2018 là 8,64%, vẫn còn cao hơn mức bình quân của tỉnh đến 4,14%. Hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn còn lớn, trên 1.200 hộ, chủ yếu là người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn thiếu sức lao động nên rất khó thoát nghèo. Bên cạnh đó, mô hình giảm nghèo quy mô còn nhỏ, nguồn vốn đầu tư cho xã, ấp đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển còn thấp vì thế UBND huyện An Biên đề nghị Đoàn ĐBQH có ý kiến với Chính phủ tăng suất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ 01 tỷ đồng/xã/năm lên mức 02 đến 2,5 tỷ đồng/xã/năm. Ngoài ra, huyện còn kiến nghị cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách cho tất cả các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của địa phương. Đoàn đề nghị huyện An Biên tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho người dân lẫn cán bộ. Những kiến nghị của địa phương, Đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp gửi về trên theo quy định./.

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:236