Kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai ở Phú Quốc
Ngày: 11.09.2017
Sáng 11.9.2017, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tổ chức Đoàn giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Phú Quốc. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên làm Trưởng đoàn; tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh… Đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện cùng các phòng, ban cấp huyện có liên quan đến nội dung giám sát.

Phú Quốc là nơi có rất nhiều dự án đầu tư (265 dự án), trong quá trình mở rộng các tuyến đường bộ phục vụ quá trình phát triển, với mong muốn để trở thành một trong 3 đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt của cả nước. Quá trình phát triển liên quan nhiều đến vấn đề bồi thường, giải tỏa đất đai, bố trí tái định cư nên phát sinh nhiều khiếu nại. Có nhiều nguyên nhân: Khách quan là do chính sách pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi; có quá nhiều phương án bồi thường; chênh lệch về giá bồi thường và giá thực tế quá cao. Chủ quan là công tác quản lý có chỗ, có nơi chưa chặt chẽ; công chức tiếp dân, xử lý đơn thư chuyên môn còn yếu và thiếu…

Giai đoạn 2011-2016 phát sinh 2.132 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; khiếu nại về đất đai trên 97%. Với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tập trung giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện đã giải quyết trên 96%; đã triển khai trên 99% các quyết định có hiệu lực pháp luật…

Đề nghị lãnh đạo UBND quan tâm công tác tuyên truyền đến người dân nhất là nơi có dự án đang triển khai; tăng cường, nâng cao trình độ công chức tiếp dân; nâng cao chất lượng công tác tham mưu để tránh sai sót trong ban hành văn bản giải quyết khiếu nại; tiếp tục kiến nghị thu hồi các dự án chậm triển khai để không ảnh hưởng đến người dân trong vùng dự án - Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Kim Bé nhấn mạnh.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:276