Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Hồ Văn Thái phát biểu tại Tổ
Ngày: 09.01.2018

Trung
Số lần đọc:154