Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu tại hội trường
Ngày: 08.01.2018

Trung
Số lần đọc:96