Kỳ họp thứ 4, QH14 Đại biểu Nguyễn Văn Luật phát biểu tại Hội trường
Ngày: 09.01.2018

Trung
Số lần đọc:253