Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV, Đại biểu Nguyễn Văn Luật phát biểu tại Tổ về Dự án Luật Cảnh sát biền Việt Nam
Ngày: 08.06.2018

VD
Số lần đọc:144