Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé, phát biểu thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước
Ngày: 29.05.2018

VD
Số lần đọc:38