Kỳ họp thứ 5, QH14, ĐB Lê Thành Long, phát biểu tại hội trường về Luật SĐBS một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch
Ngày: 08.06.2018

VD
Số lần đọc:84