Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang chia tổ thảo luận
Ngày: 29.07.2022
Chiều ngày 28-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang chia thành 3 tổ thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Có 27 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại các tổ về tình hình tài chính - ngân sách; đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó, có 18 ý kiến thảo luận của đại biểu đã được lãnh đạo tỉnh và một số thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giải thích làm rõ những thêm những nội dung đại biểu đặt ra.

Quang cảnh thảo luận tổ

 

Các tổ cũng thảo luận về báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thảo luận về báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các cơ quan tư pháp; các tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Song, các đại biểu bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn ở một số lĩnh vực do thiếu nguồn nguyên liệu, giá nhiên liệu tăng cao. Một số ý kiến đề nghị đẩy mạnh hơn nữa đến nghề nuôi biển; tăng cường bảo vệ nguồn lợi hải sản. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc đẩy nhanh các dự án, công trình, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ di dời cần nghiên cứu áp giá bồi thường sát thực tế, mang tính khả thi.

Đại biểu Thái Thị Duy Ngân tham gia thảo luận tổ

Đại biểu Ong Văn Ngay tham gia thảo luận tổ

Đại biểu Ngô Trung Nguyên tham gia thảo luận tổ

Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Song, các đại biểu bày tỏ băn khoăn trước những khó khăn ở một số lĩnh vực do thiếu nguồn nguyên liệu, giá nhiên liệu tăng cao. Một số ý kiến đề nghị đẩy mạnh hơn nữa đến nghề nuôi biển; tăng cường bảo vệ nguồn lợi hải sản. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc đẩy nhanh các dự án, công trình, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ di dời cần nghiên cứu áp giá bồi thường sát thực tế, mang tính khả thi.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ 1

Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ 2

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, quản lý quy hoạch xây dựng… Đồng thời có các giải pháp đầu tư, tôn tạo các công trình văn hóa, lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau được tốt hơn.

Các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao với các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Sáng ngày 29-7, kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục ngày làm việc thứ hai với phần chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

 

 

Quốc Chinh
Số lần đọc:86