Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra từ 28 đến 30-7
Ngày: 18.07.2022
Chiều ngày 15-7, đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thông qua dự thảo các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quan tâm việc giải quyết kiến nghị của cử tri với tinh thần tích cực, nhiêm túc và trách nhiệm. Các kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng tích cực giải quyết trong phạm vi thẩm quyền của mình hoặc kiến nghị Trung ương để giải quyết, thỏa mãn nhu cầu chính đáng của người dân.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thông qua dự thảo các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, ngày 15-7-2022

UBND tỉnh đã quan tâm thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại báo cáo 138/BC-HĐND ngày 5-12-2021 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát kết quả giải quyết của UBND tỉnh về kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Qua gám sát cho thấy, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với các sở, ngành, địa phương trong giải quyết kiến nghị của cử tri thông qua việc ban hành kế hoạch giải quyết và các văn bản chỉ đạo, điều hành, vì vậy hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết có hiệu quả, hoặc trả lời theo quy định. Trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã xem xét giải quyết và trả lời theo thẩm quyền 114/114 nội dung kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 38 nội dung kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết; 48 nội dung kiến nghị đang được giải quyết; 6 nội dung đề xuất với Tỉnh ủy, Bộ, ngành Trung ương; 20 nội dung UBND tỉnh hứa sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có đủ nguồn lực và 2 nội dung trả lời chưa đúng với kiến nghị của cử tri hoặc chưa đúng quy định của pháp luật…

Đồng chí Đặng Vũ Bằng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Bên cạnh những mặt tích cực, qua giám sát Thường trực HĐND tỉnh cho biết còn một số nội dung kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh trả lời chưa đúng với trọng tâm kiến nghị hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; có nội dung đang giải quyết nhưng còn chậm, tiến độ kéo dài; một số nội dung báo cáo là đã giải quyết xong nhưng thực tế là con đang thực hiện.

Cũng tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự thảo các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, gồm: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; dự kiến Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện giám sát, khảo sát năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 16-6-2022 của UBND tỉnh về việc xin chấp thuận chủ trương tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chuyển sinh hoạt đại biểu HĐND tỉnh khóa X đối với đồng chí Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, sinh hoạt tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận; chuyển sinh hoạt về Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP. Phú Quốc; dự kiến Chương trình làm việc kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Văn Huỳnh lưu ý các ban HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình UBND tỉnh, nhất là dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh để đảm bảo nghị quyết sau khi ban hành  mang tính khả thi, hiệu lực lâu dài. Đồng chí Mai Văn Huỳnh cũng thống nhất với các báo cáo; dự kiến Chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Theo đó, kỳ họp thứ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa X dự kiến tổ chức 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30-7-2022 (trong đó ngày 30-7 là dự phòng).

 

Quốc Chinh
Số lần đọc:101