Lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả
Ngày: 25.10.2018
Ngày làm việc thứ tư, 25-10-2018 buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo kết quả, hầu hết các đoàn đều thống nhất theo Tờ trình số 338/TTr-UBTVQH14 ngày 24/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với danh sách gồm 48 người, gồm khối Chủ tịch nước có 01 người; khối Chính phủ có 18 người; khối Quốc hội có 26 người; khối các cơ quan Tư pháp có 3 người.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, 48 chức danh theo danh sách lấy phiếu không ai có tỷ lệ 2/3 tổng số đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp để Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm; người có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm cao nhất là ông Phan Thanh Bình- Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng là 90,32% tổng số đại biểu Quốc hội; người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo với 137 phiếu, chiếm 28,25% trên tổng số đại biểu Quốc hội, kế đó là Bộ Giao thong Vận tải Nguyễn Văn Thể 107 phiếu, chiếm 22,06% trên tổng số đại biểu Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc  (ảnh) trình bày dự thảo và với 95,67% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đan xen với quy trình lấy phiếu và công bố kết quả, Quốc hội tiếp tục nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:75